“İşbirliği yaptığım danışman, benimle yakından ilgilendi ve tez projemin öne çıkması için gereken adımları belirledik. Konu seçiminden, literatür taramasına ve yazım sürecine kadar bana rehberlik etti.”